Askersunds småbåtshamn

 Besöksadress:  Småbåtshamnen Askersund

Postadres: ASMK  
  c/o Petra Larsson  
 

Ekeby Gevaldigergården 204

 
  692 91  Kumla  
ASMK e-mail batklubben@hotmail.se  
Bankgiro: 5663-7580  
Org.Nr: 875700-8399  
     
STYRELSE:    
Ordförande  Peter Johansson 070-618 14 79
Vice ordförande Fredric Jansson 070-557 81 82

 

Sekreterare Åse Skrubbeltrang 070-517 66 62
Kassör Petra Larsson 070-6913323
Ledamot Magnus Tålsgård  070-628 11 85
Ledamot Ulf Santhesson  070-5511367
Ledamot    
Suppleant  Morgan Jakobsson  070-529 77 72
Suppleant  Patrik Fredriksson 072-710 80 32
Suppleant  Mikael Andersson  070-5547421
     
 Revisor  Göran Larsson  
 Revisor  Ann Wilhelmsson  
 Rev. Suppl Ulf Wettermark  
     
     
Valberedning    
sammankallande

Christer Backlund

070-732 39 72
  Lars "Torpa" Pettersson 070-828 99 23
  P-G Viklund 070-536 24 34

Copyright © 2010-2024 ASMK och ASEF Askersund. All rights reserved.