Askersunds småbåtshamn

Prislista upptagning/sjösättning

 

Medlem ASMK     

Medlem ASEF     

Ej medlem

Hyra

ASEF kran      

400 kr

0 kr

800 kr

Hyra

traktor

100 kr

0 kr

200 kr

Hyra

mobilkran

1 125 kr

1 125 kr

1 125 kr

Ramp

0 kr

0 kr

100 kr

 

Betala till bankgiro: 823-9733 eller swish:

123 514 90 34
Märk betalning med namn och lyftdatum

och ev.medlemsnummer

 

Kontaktpersoner Kranförare/traktorförare 

mm. hittar du under fliken konttaktpersoner.

Copyright © 2010-2024 ASMK och ASEF Askersund. All rights reserved.