Askersunds småbåtshamn

ASEF.s Styrelse

 

ASEF.s styrelse

Besöksadress:  Småbåtshamnen Askersund  
Postadress: ASEF  
  c/o Marie Brage
Hjärstavägen 16 Q
703 58 Örebro
 
     
E-mail till klubben batklubben@hotmail.se   
E-mail till kassör  kassor.asef@batklubben.se  
E-mail till ordförande  ordforande.asef@batklubben.se  
Bankgiro:  823-9733  
Org.nr: 716411-6506  
Styrelse: Namn Tele
Ordförande Fredric Jansson 070-557 81 82
Vice ordförande Peter Larsson 070-598 33 18
Sekreterare Susann Larsson 070-5546718
Kassör Marie Brage 070-642 85 00
Ledamot Ulf Thorén 070-655 43 36
Ledamot Klas Wahlström 070-638 22 70
Ledamot Mikael Johansson  
Suppleant Torbjörn Nylin 073-5246869
Suppleant Johan Lindmark  
Suppleant Daniel Svensk 070- 187 2007
Suppleant    
Suppleant Lars-Erik Gustavsson 073-640 51 75
suppleant Petra Larsson 070-691 33 23
Suppleant Bo Johansson 070-666 64 67
Suppleant Sarah Emilsson  
     
Revisor Göran Larsson  
Revisor Ann Wilhelmsson  
Rev.suppl. Håkan Sjökvist  
Rev.suppl. Mathias Bergström  
     
Valberedning  ASEF/ASMK    
 Sammankallande Christer Backlund 070-732 39 72
  Lars "Torpa" Pettersson 070-828 99 23
  P-G Viklund 070.536-27-34

Copyright © 2010-2021 ASMK och ASEF Askersund. All rights reserved.